Fordonsskatt ägarbyte

Vem ska betala bilskatten vid ägarbyte och försäljning? Vid försäljning av bil eller annat skattepliktigt fordon i samband med att bilens skattemånad infaller kan det ibland bli frågor om vem som ska betala skatten, är det tidigare ägaren, säljaren, eller nya ägaren, köparen?

Vid ägarbyte av bil eller annat skattepligtigt fordon är det skattemånaden som styr vem som är skyldig att betala skatten. Den som står som ägare på fordonet natten till första dagen i betalningsmånaden ska betala skatten.

Vem ska betala bilskatt vid ägarbyte

Exempel försäljning av bil

Exempel, för en bil med slutsiffra 3, fordonsskatten betalas i Juni.

  • Om ägarbyte görs sista Maj (eller tidigare) är nya ägaren skyldig att betala skatten
  • Om ägarbyte görs första Juni (eller senare) är tidigare ägaren skyldig att betala skatten, tidigare ägaren kommer att få en räkning på skatten även om han/hon inte längre står som ägare

Bilskatten ska vara betald (transportstyrelsen tillhanda) senast sista dagen i betalningsmånaden.

Vad händer om inte skatten betalas?

Betalas inte skatten innan dess får fordonet inte användas, även om det är tidigare ägare som är betalningsskyldig, vilket kan ställa till problem för dig som ägare till bilen om den tidigare ägaren inte vill och helt enkelt struntar i att betala skatten - då får du som ägare inte köra med blen.

Ärendet går vidare efter påminnelse till kronofogden som kommer att driva in skatten (från den som är betalningsskyldig) - men i väntan på detta blir alltså bilen obrukbar.

Gilla oss så vi dig!

Tips