Bilskatt, fordonsskatt, skatt på lätt buss, minibuss.

Beräkna fordonsskatt »

Lätt buss

En lätt buss är en bil med totalvikt max 3500kg och som är byggd huvudsakligen för persontransporter med fler än åtta sittplatser (utöver föraren).

Lätta lastbilar och lätta bussar som togs i trafik första gången den 1 januari 2011 eller senare beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Om det saknas uppgift om fordonets koldioxidutsläpp, fastställs den administrativt genom en särskild beräkningsmetod. De fordon som tagits i trafik före den 1 januari 2011 beskattas istället utifrån skattevikt.
För bilar som har utrustats med två eller flera tekniker för drift kan flera uppgifter om koldioxidutsläpp vid blandad körning finnas i vägtrafikregistret. I så fall ska uppgift om bilens koldioxidutsläpp vid drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol användas vid jämförelsen med det högsta tillåtna koldioxidutsläppet.
Bilskatt Lätt buss

Gilla oss så vi dig!

Tips