Bilskatt, fordonsskatt, skatt på lastbil, dragbil, tung lastbil.

Beräkna fordonsskatt »
Vägavgiftspliktig

Antal hjulaxlar

Ett fordons axelantal påverkar fordonsskatten. Ett fordon kan ha mellan en och fem hjulaxlar.

Draganordning

Draganordning / kopplingsanordningen mellan tunga lastbilar och släp påverkar beskattningen av fordonen. Exempel på kopplingsanordningar är vändskiva, bygel eller kulhandske.

Vägavgiftspliktig

Vägavgift ska betalas för alla lastbilar och lastbilsekipage som har totalvikt på minst 12 ton. Det innebär att lastbil med draganordning och minst 7 tons totalvikt är avgiftspliktig, eftersom lastbilen med släpvagn kan ha en totalvikt på minst 12 ton. Avgiftsplikt gäller inte för lastbilar om de enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik. Avgift behöver inte betalas för fordon som tillhör försvarsmakten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, staten eller en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst. Lastbilar som används som väghållningsfordon – och som anmälts till Transportstyrelsen som väghållningsfordon – är också befriade från avgiften.
Bilskatt Lastbil

Vägavgift tunga fordon

För tunga lastbilar på minst 12 ton ska vägavgift betalas. För svenskregistrerade lastbilar gäller vägavgiften för hela vägnätet och avgiften betalas årsvis. Dessa lastbilar får fordonsskatten reducerad.

Vägskatt utländska bilar

Utlandsregistrerade lastbilar med totalvikt på minst 12 ton som används för godstransport ska betala vägavgift för alla motorvägar, väg E10, E12, E14 samt E4 mellan Gävle och Finska gränsen och E22 mellan Karlskrona och Norrköping och E65 mellan Svedala och Ystad. Vägavgiften ska vara betald innan färd påbörjas. Polis och bilinspektör kan kontrollera mot en databas om vägskatt är betald.

Cabotage

Cabotage är när ett utländskt företag bedriver transport av gods eller passagerare inom ett annat lands gränser. 2010 infördes nya regler som innebär att sådana transporter är godkända endast tillfälligt, en utländsk transportör får utföra högst 3 transporter inom Sverige under 7 dagar. 2015 ändrades lagstiftningen bestraffningen för dessa överträdelser.

Vägavgift utlandet

Svenskregistrerade lastbilar får även framföras i Danmark, Belgien, Luxenburg och Nederländerna som har ett samarbete inom vägavgiftssystemet. I vissa länder, tex Tyskland, betalas vägavgiften per kilometer. Läs mer om Vägavgift för lastbilar i Tyskland.

Gilla oss så vi dig!

Tips