Bilskatt, fordonsskatt, skatt på släpvagn, kärra, husvagn, dolly, trailer.

Styraxel/dolly

Totalvikt

Totalvikten styr vilken beräkning som ligger till grund för släpets skatt.

Lätt släp

Släp med totalvikt på högst 750 kg (lätt släp) är skattebefriade.

Tungt släp

För släp med totalvikt över 3000 kg påverkar följande faktorer dess fordonsskatt:
Antal hjulaxlar
Antalet hjulaxlar påverkar fordonsskatten.
Dragbil
Vilken typ av dragbil som används och i vissa fall vilken typ av bränsle som dragbilen använder.
Styraxel / dolly
Har släpet syraxel (dolly) så påverkar det fordonsskatten.
Bilskatt Släpvagn

Gilla oss så vi dig!

Tips