Bilskatt, fordonsskatt, skatt på motorredskap skatteklass 1 (som inte beskattas som traktor skatteklass 1).

För fordon i denna kategori kan skattevikten vara lägst 2001 kg.

Följande motorredskap hör till skatteklass I.

Motorredskap med tjänstevikt över 2 ton

Ett motorredskap tillhör skatteklass I om det har en tjänstevikt över 2 ton och används för transport av gods på andra vägar än enskilda och transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 2 kap. 17 § VSL.

Motorredskap klass II som är en ombyggd bil

Ett motorredskap klass II som är en ombyggd bil (s.k. epa- eller A-traktorer) tillhör skatteklass I (2 kap. 16 § punkt 4 VSL).
Ett motorredskap som inte är en ombyggd bil och har en tjänstevikt som inte överstiger 2 ton tillhör skatteklass II (2 kap. 17 § tredje stycket 2 VSL).

Motorredskap i skatteklass 2 är inte skatteskyldig.

Motorredskap tillhör varken skatteklass I eller II om de väger mer än 2 ton och inte utför transporter på allmän väg förutom sådana begränsade transporter som anges i 2 kap. 17 § VSL. Det gäller t.ex. mobilkranar.
Bilskatt Motorredskap

Gilla oss så vi dig!

Tips