Bilskatt, fordonsskatt, skatt på buss, tung buss.

Tung buss

En tung buss är en bil med totalvikt över 3500kg och som är byggd huvudsakligen för persontransporter med fler än åtta sittplatser (utöver förarplatsen).

Om det finns bälten i en tung buss, ska dessa användas av passagerare som är tre år och äldre.

För att få framföra en tung buss i yrkesmässig trafik behövs ett yrkeskompetensbevis.

Antal hjulaxlar

Ett fordons axelantal påverkar fordonsskatten. Ett fordon kan ha mellan en och fem hjulaxlar.
Bilskatt Buss

Gilla oss så vi dig!

Tips